Doelen

Wij stellen onszelf concrete doelen en maken onze resultaten voor de opdrachtgever inzichtelijk. De kwaliteit van onze dienstverlening meten wij door elk kwartaal een enquête door de opdrachtgever te laten invullen.

Resultaten (KPI’s) waarop wij sturen zijn onder andere:

De betalingsbereidheid van de parkeerder op straat

Zorgvuldige handhaving

De kwaliteit van het vergunningenbestand

Beschikbaarheid parkeerautomaten

De controlekans: de kans om gecontroleerd te worden als je parkeert op straat