CO2 Prestatieladder

Egis Parking Services gaat voor CO2-reductie!

Bij Egis Parking Services hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. We willen de negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo klein mogelijk maken. Omdat we hebben ingezien dat wij momenteel nog niet voldoende aandacht besteden aan de reductie van CO2, dat onder andere vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat zorgt voor de wereldwijde opwarming van de aarde, hebben wij besloten om te gaan certificeren voor de CO2-prestatieladder!

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een middel dat organisaties helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. CO2 ontstaat door de verbranding van brandstof (gas of diesel/benzine) en het verbruik van elektriciteit. We weten hoeveel CO2 wij als bedrijf produceren, dit is de zogenaamde CO2-footprint.

Waarom doen we dit?

Verduurzamen vinden we bij EPS belangrijk. Een beter milieu begint bij jezelf. Dat reductie van CO2 ook kostenbesparing met zich mee brengt, is daarnaast mooi meegenomen.
Tevens willen wij samen met de gemeente Amsterdam de handen ineen slaan om CO2 te reduceren.

De CO2-footprint van EPS

Egis Parking Services streeft naar een ‘continue verbetering van de energie-efficiëntie in de onderneming en in haar bedrijfsvoering’. Of, eenvoudiger gezegd: we kijken waar we kunnen besparen! Daarvoor is allereerst belangrijk dat we weten wat we nu uitstoten: onze CO2-footprint. We hebben dus eerst onze energiestromen in kaart gebracht door middel van een energie-audit. Deze audit laat zien hoeveel we verbruiken en waarmee.
Deze informatie geeft veel inzicht en dat is de eerste stap naar doeltreffende besparende maatregelen.
Hieronder vind je de uitstoot van 2017, 2018 en het eerste helft van 2019. We blijven voortdurend ons verbruik meten, zodat we steeds kunnen bijsturen en maatregelen kunnen nemen.

De ene uitstoot is de andere niet

Er zijn allerlei manieren van uitstoot, die in verschillende categorieën zijn onderverdeeld. Ga jij met de auto naar je werk, dan wordt dat anders gewaardeerd, dan bijvoorbeeld de uitstoot die de parkeerautomaten veroorzaken.

De CO2 footprint is onderverdeeld in directe en indirecte emissies (uitstoot).
• Scope 1 emissies zijn directe CO2 emissies. Het zijn emissies die veroorzaakt worden door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en emissies door het eigen wagenpark.
• Scope 2 emissies zijn energie- indirecte emissies. Het gaat hier om uitstoot die ontstaat door de opwekking van de elektriciteit, die EPS gebruikt. Denk hierbij aan uitstoot van centrales die deze elektriciteit leveren. EPS veroorzaakt die uitstoot niet zelf, maar neemt wel een product af, waardoor er ergens anders wel meer CO2 uitstoot is. Ook de uitstoot van zakenreizen hoort hierbij.
• Scope 3 zijn de overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van de activiteiten van EPS, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn of beheerd worden door EPS.

CO2-Reductiedoelstellingen

In het kader van de CO2-prestatieladder heeft Egis Parking Services reductiedoelstellingen geformuleerd.
De ambitie van Egis Parking Services is een CO2-reductie van 85% in 2022 in scope 1 & 2, dus in de uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd.
Hiervoor zijn gerichte maatregelen geformuleerd:
• EPS stapt over naar een volledig elektrisch wagenpark;
• EPS gaat duurzame groene stroom inkopen met ‘garanties van oorsprong´
• EPS gaat samen met haar ketenpartners werken aan het verminderen van het elektriciteitsverbruik van parkeerautomaten.

Verlichting

Er branden nog te vaak lichten op plekken waar geen mensen zijn en er staan pc´s en monitoren aan van mensen die er niet zijn. Hier moeten we wat aan gaan doen. Omdat we ook snappen dat je dit soms vergeet, gaan we hier wat meer aandacht aan besteden.

Ook kijken we in overleg met Gemeente naar de mogelijkheden voor het vervangen van de TL-buizen naar LED-lampen.

Afval

We gaan meer afval scheiden. Een eerste aanzet hebben we al gedaan: de kleine afvalbakken hebben plaatsgemaakt voor 2 grote per afdeling. We onderzoeken de mogelijkheden om plastic te scheiden en zullen de plastic bekers en borden gaan vervangen door duurzamere varianten.

Airconditioning

Op warme dagen gebruiken we de airconditioning. Deze gebruikt veel energie! Zet deze daarom uit als je een vergaderruimte verlaat. Let er ook op dat ramen en deuren dicht zijn als de airco aanstaat.
De deur van de ontvangstruimte staat vaak open, terwijl ook deuren naar kantoor- en vergaderruimtes openstaan. Eigenlijk ben je dan bezig de buitenlucht te koelen. Dat lukt natuurlijk niet! Dus dit verbruikt erg veel energie.

Wagenpark

We streven naar een volledige elektrisch wagenpark. Met de Opel Ampera’s zijn we al een aardig eindje op weg.

Participatie

EPS doet mee aan allerlei C02-gerelateerde initiatieven. Zo neemt EPS ieder kwartaal deel aan de bijeenkomst Stichting C02-Nederland. Ook is EPS aanwezig bij een groot project in Frankrijk: 'Transformation en Sustainability'.

Elektriciteit algemeen

De Opel Ampera’s zorgen wel voor een hoger verbruik van elektriciteit. Om helemaal geen C02-uitstoot meer te generen willen wij overstappen naar Groene stroom. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden.

Parkeerautomaten

Dit is een forse bron van CO2 uitstoot! EPS onderzoekt de mogelijkheden om hierin te besparen. Denk bijvoorbeeld aan parkeerautomaten die werken op zonnepanelen.