EPS biedt een totaaloplossing voor parkeerbeheer van begin tot eind. Wij zijn innovatief, maken gebruik van de nieuwste technologieën en zijn voortdurend bezig om het meest vooruitstrevende parkeerbedrijf in Nederland te blijven.

EPS is in 2015 opgericht door Egis Projects S.A. en ARS T&TT. Door onze krachten te bundelen hebben wij de aanbesteding gewonnen in de gemeente Amsterdam. Sinds 1 januari 2016 voert Egis Parking Services de controle uit op betaald straatparkeren in Amsterdam.

Doelen

Wij stellen onszelf concrete doelen en maken onze resultaten voor de opdrachtgever inzichtelijk. De kwaliteit van onze dienstverlening meten wij door elk kwartaal een enquête door de opdrachtgever te laten invullen.

Resultaten (KPI’s) waarop wij sturen zijn onder andere:

De betalingsbereidheid van de parkeerder op straat

Zorgvuldige handhaving

De kwaliteit van het vergunningenbestand

Beschikbaarheid parkeerautomaten

De controlekans: de kans om gecontroleerd te worden als je parkeert op straat

Nieuwe ontwikkelingen

Sinds februari 2017 melden wij opgespoorde gestolen voertuigen aan de gemeente.

Vanaf oktober 2017 handhaven wij ook op foutgeparkeerde voertuigen, de zogenaamde Mulderfeiten.

De proef met de inzet van scanauto's tegen foutparkeerders is zo succesvol dat de gemeente de werkwijze promoveert tot beleid. Per oktober 2018 handhaven wij deze Mulderfeiten op afstand.

Per 1 augustus 2020 voert Egis Parking Services ook de controle op het betaald straatparkeren in Diemen uit.